Darttorsdag statistik

Här är en excelfil med snitt som tävlingskommitén tagit fram!!

darttorsdag statistik 2024.xlsx