Välkomna till vår hemsida!

Bildades 2022-10-13Vår lokal ligger på Östra Kyrkogatan 31Mitt emot Chocopanda i källaren.

Läs gärna intervjun dartkanalen hade med Nyköpings Dartklubb

Intervju med Nyköpings Dartklubb – föreningen som växer i raketfart - Dartkanalen.se 


        Svensk Darthistoria

Till Sverige kom darten först på 1960-talet, då allt fler darttavlor började sättas upp på olika näringsställen runt om i landet. Särskilt kraftig var utvecklingen i Stockholm där en pubserie i Pripps' regi tog form. Denna "pubserie" utgjorde grunden till Stockholms Dartförbund (StDF) 1969. Redan 1965 bildades klubben The Old Bowler Dart Team i Stockholm. Även i Dalarna fanns det organiserad dart tidigt, Ludvika Dart Club[1] bildades 1967, och lördagen den 7 april 1973 bildades Svenska Dartförbundet (SDF) av StDF och Bergslagens Dartförbund (BDF). (Linköpings Dartklubb bildades 1979)

(Nyköpings Dartklubb bildades 2022-10-13)

Efter SvDF:s tillkomst har den organiserade darten spridits över hela landet och 1989 kunde en helt rikstäckande distriktsindelning göras. Pubspelet gav upphov till att föreningar bildades, vilka i allt större omfattning sökte sig till alternativa lokaler i takt med att föreningarnas inre organisation utvecklades. Parallellt med denna utveckling har allt fler dartföreningar bildats på bl.a. fritidsgårdar och skolor, samtidigt som dartsektioner instiftats av befintliga idrotts- eller andra föreningar.

Dart och RF (Riksidrottsförbundet)

Ansökningar till RF som inte resulterat i medlemskap: Svenska Dartförbundet (SvDF) har tidigare ansökt om medlemskap vid 1977, 1979, 1981, 1983, 1991, 1993, 1995, 1999 och 2001 års riksidrottsmöten/RF-stämmor. Förbundets ansökan har vid samtliga tillfällen avslagits, även vid stämman 2001 då riksidrottsstyrelsen förordade att SvDF skulle få bli medlem i gemenskapen. Ett medlemskap gick i stöpet på grund av att ett antal delegater redan lämnat mötet vid tidpunkten för omröstningen då många av dem var säkra på att darten skulle erhålla ett medlemskap.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande 2001:

Dartsporten är enligt RS uppfattning en precisionsidrott bland andra liknande idrotter såsom till exempel sportskytte, bågskytte, casting m.fl. För utövandet av dylika idrotter krävs en fysisk ansträngning för att uppnå största möjliga precision, vilket är avgörande för det idrottsliga resultatet. Utan tvekan utgör en sådan prestation fysisk aktivitet som ryms inom den definition av idrott som idrottsrörelsen antagit.

Dartförbundet har under en längre tid strävat efter, och genom regler fastställt, att alkoholförtäring och dartspel inte hör samman. Även om det finns mer att göra på detta område är det RS uppfattning att förbundets seriösa inställning till hur dartsporten skall bedrivas, denna gång motiverar ett bifall till medlemsansökan. Att dart och alkohol inte hör ihop är en förutsättning för medlemskapet i RF.

Ansökan till RF-stämman i Visby 2009 resulterade i medlemskap för Svenska Dartförbundet, datumet för mötet var 17 maj 2009, ett historiskt datum för SvDF.

Dartens ändamålsbeskrivning

Grundläggande bestämmelser

Svenska Dartförbundet (SvDF) och dess medlemmar har till uppgift att sprida och utveckla dartsporten i Sverige. Dartsporten skall organiseras efter demokratiska principer, och på så sätt att den i möjligaste mån blir tillgänglig för alla. SvDF skall verka för en dopningsfri idrott i linje med RF, där så är förenligt med WDF WDF har numera (2005) antagit WADA dopningspolicy i sin helhet.


Taget från Wikipedia
Målet är att alla i klubben strävar efter att bli bättre dartspelare samt att ha roligt/trevligt tillsammans på våra medlemskvällar.

Oftast träffas vi på Brovakten och kastar dart.

Sker även att vissa medlemmar träffas och kastar på Pub McEwans.

Finns en grupp på Facebook som heter Nyköpingsdarten, där kan man skriva om man vill ses och träna eller om man vill ha en match.

Brovakten har 12st darttavlor

       Pub McEwans har 5st darttavlor